M
TIN MỚI NHẬN

Tag: ngày Y -

Làm tốt công tác tham mưu để đảm bảo an toàn thực phẩm

13:16 | 27/05/2016

Hà Nội là trái tim của cả nước. Vì vậy, công tác an toàn thực phẩm (ATTP) không chỉ có vai trò quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe người dân mà còn góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

    Trước         Sau