M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Ngành chăn nuôi; thức ăn gia súc; an toàn vệ sinh thực phâmer -

Giới thiệu Bộ giải pháp phụ gia toàn diện giúp tăng năng suất vật nuôi

18:19 | 21/09/2020

(LĐTĐ) Ngày 21/9 tại TP Hồ Chí Minh, Wisium tại Việt Nam - thương hiệu quốc tế về Premix, phụ gia và dịch vụ liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi của tập đoàn ADM (Mã giao dịch Sàn chứng khoán New York: ADM), nhóm ngành Dinh dưỡng vật nuôi - vừa chính thức giới thiệu bộ Giải pháp Phụ gia Toàn diện giúp nâng cao năng suất vật nuôi.

    Trước         Sau