M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Mỹ Đức - Tin bài liên quan

Chú trọng phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và Công đoàn

15:41 | 25/09/2020

(LĐTĐ) Được sự quan tâm của Cục Thuế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chương trình phối hợp Công tác số 02/CTPH/LĐLĐ-CT ngày 17/8/2015 giữa Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Chi cục Thuế khu vực Mỹ Đức - Ứng Hòa giai đoạn 2015-2020 đã đạt được kết quả nhất định.

Điều động Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức giữ chức Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

14:23 | 25/09/2020

(LĐTĐ) Sáng 25/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Mỹ Đức.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

20:09 | 24/09/2020

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội về công tác tại huyện Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chú trọng xây dựng trường học hạnh phúc

20:15 | 23/09/2020

(LĐTĐ) Năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối Giáo dục phối hợp chuyên môn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động...

Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên: Phát động nhiều phong trào thi đua

09:13 | 22/09/2020

(LĐTĐ) Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ, sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, Công đoàn trường Tiểu học thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, có nhiều thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Công đoàn trường đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua góp phần quan trọng trong việc chăm lo đời sống cán bộ giáo viên nhân viên, giúp họ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Huyện Mỹ Đức: Xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh

10:28 | 21/09/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chú trọng triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ 2012 – 2019.

Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

20:41 | 20/09/2020

Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức đã trở thành động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển, tạo đà tăng trưởng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng và trí tuệ của công nhân viên chức lao động. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp của công nhân viên chức lao động được nâng lên rõ rệt. Nhiều công nhân viên chức lao động đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, được đề bạt vào các vị trí lãnh đạo và đảm nhiệm những công việc quan trọng của cơ quan, đơn vị, địa phương và huyện…

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

17:50 | 19/09/2020

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp

08:21 | 18/09/2020

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội” giai đoạn từ 2012 đến nay, tại Mỹ Đức các Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong từng loại hình doanh nghiệp

08:11 | 17/09/2020

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”, qua đó đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Quan tâm chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động

17:00 | 16/09/2020

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyên Mỹ Đức đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mọi mặt cho nữ công nhân viên chức lao động và công tác bình đẳng giới.

Tấm gương sáng cho học sinh noi theo

09:09 | 14/09/2020

(LĐTĐ) “Chúng ta hãy cứ học, học suốt đời, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để truyền lửa cho thế hệ mai sau, cho sự nghiệp trồng người, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Ðảng, nhân dân đã tin yêu . Và trong mỗi chúng ta đều là những tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực công tác được giao”, đó là tâm sự của cô giáo Lê Thị Thắm - giáo viên trường Tiểu học Hợp Thanh A (huyện Mỹ Đức).

Đảm bảo chính sách đối với lao động nữ

19:18 | 13/09/2020

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chú trọng công tác chăm lo, đảm bảo chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Chú trọng công tác chăm lo cho công nhân lao động

08:29 | 11/09/2020

(LĐTĐ) Trong 8 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chú trọng công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hiệu quả từ đổi mới nhiều hoạt động

09:22 | 10/09/2020

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức 8 tháng đầu năm 2020, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của các cấp công đoàn có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả nổi bật.

    Trước         Sau