Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Miễn, giảm, gia hạn hơn 78.600 tỷ đồng tiền thuế", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Miễn, giảm, gia hạn hơn 78.600 tỷ đồng tiền thuế trong 7 tháng đầu năm

Miễn, giảm, gia hạn hơn 78.600 tỷ đồng tiền thuế trong 7 tháng đầu năm

Dù thực hiện nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí song thu ngân sách 7 tháng đầu năm do ngành thuế quản lý vẫn hết sức khả quan.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động