Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Luật an ninh quốc phòng", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

Sửa một số quy định về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động