Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "khắc phục tồn tại", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Siết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị

Siết kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16-4-2018 của UBND thành phố về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, mới ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động