M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Hội nghị Trung ương 7 -

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

09:00 | 30/08/2018

(LĐTĐ) Chiều 29/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị  học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt các nội dung cơ bản về quy định đánh giá, xếp loại đối với cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội.  

    Trước         Sau