M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt -

Tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

19:37 | 22/04/2021

(LĐTĐ) Quán triệt những nội dung quan trọng của Chương trình số 02-CTr/TU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh những chỉ tiêu, đề án của Chương trình sẽ tập trung chính vào mục tiêu tái cơ cấu, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững.

    Trước         Sau