M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Hội nghị cán bộ toàn quốc; Tổng Bí thư -

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành trọng trách trước Đảng và Nhân dân

21:27 | 19/11/2020

(LĐTĐ) Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.Tại hội nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.

    Trước         Sau