M
TIN MỚI NHẬN

Tag: hoạt động thương mại điện tử -

Thương mại điện tử đang thay đổi thói quen tiêu dùng của giới trẻ

15:46 | 28/08/2020

Nền kinh tế thương mại điện tử bùng nổ đang ảnh hưởng đến lối sống và thói quen tiêu dùng của một bộ phận người trẻ.

Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

08:37 | 31/03/2020

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với mục tiêu xây dựng một hệ thống để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch thương mại điện tử trên nền cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa do có đầy đủ cơ sở dữ liệu.

    Trước         Sau