M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh; 130 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; dịch Covid-19 -

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm sóc sức khỏe nhân dân và góc nhìn chống đại dịch Covid-19

13:28 | 18/05/2020

(LĐTĐ) Với phương châm sức khỏe và tính mạng của người dân là quan trọng nhất, không gì đánh đổi được. Chính vì thế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp cũng như sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nước ta tính đến thời điểm này đã rất thành công.    

    Trước         Sau