M
TIN MỚI NHẬN

Tag: HĐHĐ huyện Phúc Thọ -

Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát

23:36 | 31/05/2019

(LĐTĐ) Thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phúc Thọ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Qua đó, góp phần tích cực vào việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn huyện.  

Tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

17:57 | 22/01/2019

(LĐTĐ) Năm 2018, HĐND huyện Phúc Thọ tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, qua đó có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.  

    Trước         Sau