M
TIN MỚI NHẬN

Tag: hang Cốc Bó -

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tại di tích suối Lê-nin, hang Cốc Bó

18:32 | 05/10/2017

Địa danh Pác Bó có nhiều di tích lịch sử quý giá về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam trong những năm 1941-1945, như: núi Các Mác, suối Lênin, hang Cốc Bó, lán Khuổi Nặm.

    Trước         Sau