M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Freedom House -

Việt Nam bác bỏ thông tin 'là quốc gia không có tự do internet'

17:19 | 08/11/2019

(LĐTĐ) Việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp, pháp luật và được thực hiện đầy đủ trên thực tế.

    Trước         Sau