Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Dùng thuốc hạ sốt", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Dùng thuốc hạ sốt đúng cách khi trẻ nhiễm Covid-19

Dùng thuốc hạ sốt đúng cách khi trẻ nhiễm Covid-19

Thuốc hạ sốt khi nhiệt độ ≥ 38,50 C: Paracetamol liều 10-15 mg/kg/lần (uống hoặc đặt hậu môn, cách tối thiểu 4-6 giờ nếu cần nhắc lại (hoặc sử dụng ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động