M
TIN MỚI NHẬN

Tag: doanh nghiệp may -

Chăm lo lao động nữ: Góc nhìn từ một doanh nghiệp may

10:11 | 16/03/2021

(LĐTĐ) Là doanh nghiệp có đông lao động nữ, xác định vai trò đóng góp quan trọng của lao động nữ với sự phát triển của Công ty, nhiều năm qua Ban chấp hành Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đã tham mưu Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chăm lo và thực hiện tốt nhất các chế độ chính sách đối với lao động nữ.

    Trước         Sau