Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quy hoạch

Thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quy hoạch

Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch trên địa bàn, thành phố Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động