Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Điều chỉnh quy hoạch chung", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô

Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô

(LĐTĐ) Nhằm triển khai các nội dung được Thành phố giao trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động