Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Dịch Covid-19; chuyển trạng thái phòng ngự sang tấn công covid-19", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Mệnh lệnh chuyển trạng thái phòng ngự sang chủ động tấn công Covid-19

Mệnh lệnh chuyển trạng thái phòng ngự sang chủ động tấn công Covid-19

(LĐTĐ) “Chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Đồng thời, phải chống 2 khuynh ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động