M
TIN MỚI NHẬN

Tag: đề án 939 -

Phụ nữ Chương Mỹ sôi nổi phong trào khởi nghiệp

10:33 | 23/07/2020

(LĐTĐ) Sau 3 năm thực hiện đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã chủ động, sáng tạo triển khai những mô hình, việc làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Qua đó đã tiếp sức cho chị em mạnh dạn khởi nghiệp, hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh sáng tạo của mình, góp phần làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và góp phần xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.

    Trước         Sau