M
TIN MỚI NHẬN

Tag: cung cấp than -

Không để thiếu than cho sản xuất điện

11:50 | 19/04/2019

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề cung cấp than cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác.

    Trước         Sau