M
TIN MỚI NHẬN

Tag: cục tin học hoá -

Bộ Tài chính, Bộ Công thương đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin

20:23 | 12/11/2020

(LĐTĐ) Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam đã tổ chức Hội thảo công bố kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 và phổ biến Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh.

100% cơ quan các Bộ đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

16:54 | 11/11/2020

(LĐTĐ) Vừa qua, khi Bộ Nội vụ đưa nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đi vào hoạt động đã đánh dấu 100% cơ quan Bộ có nền tảng này, sẵn sàng cho chính phủ điện tử và hướng tới xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

    Trước         Sau