M
TIN MỚI NHẬN

Tag: công tác chăm lo -

Chăm lo thiết thực đến đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên

14:54 | 23/08/2019

(LĐTĐ) Những năm qua, công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định luôn được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

    Trước         Sau