M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam -

Ghi nhận công tác phòng chống dịch Covid-19 từ một Công đoàn cơ sở

19:06 | 15/04/2020

(LĐTĐ) Nhận thức sâu sắc mối nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam luôn sát sao, chủ động, tích cực trong phòng chống dịch: Phun thuốc khử khuẩn nơi làm việc; trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động...

    Trước         Sau