M
TIN MỚI NHẬN

Tag: cơ sở dữ liệu quốc gia - Tin bài liên quan

9 nhóm thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

12:02 | 03/04/2021

(LĐTĐ) Cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia về Bảo hiểm bao gồm 9 nhóm thông tin, trong đó các nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những dữ liệu gốc.

Ngành Bảo hiểm xã hội: Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia

14:12 | 29/08/2019

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội liên thông, hiện đại với công nghệ mới nhất. Điều này hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho ngành Bảo hiểm xã hội trong việc quản lý, cung cấp dịch vụ theo hướng tập trung, nhanh chóng, chính xác; hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Các bộ, ngành cần bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

10:58 | 27/03/2019

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (BCĐ Đề án 896) đã chủ trì cuộc họp BCĐ.  

Triển khai cơ sở dữ liệu Quốc gia: Phát triển dữ liệu cốt lõi và đồng bộ

10:11 | 06/08/2015

Sau 5 năm triển khai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã khẳng định, là một trong những cơ sở dữ liệu chứa đựng thông tin hữu ích cho công tác quản lý nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, là nguồn thông tin đáng tin cậy trong hoạch định chính sách điều hành kinh tế vĩ mô. Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, qua đó ưu tiên triển khai khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, bao gồm 6 cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

    Trước         Sau