M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Chương trình 07 -

Văn hóa, con người quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô

15:56 | 23/04/2021

(LĐTĐ) Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Hà Nội xác định rõ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả sau gần 2 năm thực hiện Chương trình 07

11:40 | 30/03/2018

Sau gần 2 năm, Chương trình số 07 - CTr/QU, ngày 22/6/2016 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng gắn với tăng cường quản lý đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 - 2020” đã được các cấp chính quyền và nhân dân quận hưởng ứng thực hiện. Bước đầu, chương trình đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện diện mạo đô thị giàu đẹp, văn minh, thanh lịch.

    Trước         Sau