M
TIN MỚI NHẬN

Tag: chủ trương lớn -

Bao giờ trả hết?

09:37 | 20/10/2016

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn với mục tiêu cao nhất là nâng cao thu nhập để cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Thế nhưng, thời gian qua, nhiều địa phương vì chạy theo thành tích đã tạo ra gánh nợ nặng trĩu mà chưa biết xoay để trả nợ thế nào.

    Trước         Sau