M
TIN MỚI NHẬN

Tag: chống thất nghiệp -

963 doanh nghiệp tham gia tạo việc làm, chống thất nghiệp mùa dịch Covid-19

09:52 | 01/05/2020

Được triển khai từ ngày 10/4 - 30/4/2020, Chiến dịch "10.000 việc làm vì cộng đồng - chống thất nghiệp mùa dịch” đã nhận được sự ủng hộ của 963 doanh nghiệp tham gia tạo việc làm và hàng nghìn ứng viên.

    Trước         Sau