M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Chỉ thị 03/CT-TLĐ -

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động

19:41 | 23/06/2020

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã thực sự đi vào đời sống của nữ công nhân viên chức lao động huyện Sóc Sơn. Nhiều phong trào đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy chị em vượt qua nhiều thử thách khó khăn, phát huy tài năng trí tuệ sáng tạo, thông minh, đức tính cần cù chịu khó, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.  

    Trước         Sau