Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Bộ trưởng Lê Minh Hoan", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Xây dựng nông thôn mới là tạo ra những giá trị mới, hồn cốt mới

Xây dựng nông thôn mới là tạo ra những giá trị mới, hồn cốt mới

(LĐTĐ) “Tiện ích thì đô thị, nhưng mà hồn cốt là hình thành không gian sống và không gian sản xuất cả nghìn năm nay, làm sao chúng ta phải xem ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động