M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Bộ môn Địa kỹ thuật- Khoa Công trình -

Ứng dụng giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc

08:54 | 07/09/2019

(LĐTĐ) Đây là nội dung hướng đến của Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc” do Bộ môn Địa kỹ thuật- Khoa Công trình (Trường Đại học Giao thông Vận tải) phối hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng ATV Việt Nam và Công ty Cổ phần sản xuất Đầu tư Xây dựng Hưng Việt tổ chức ngày 6/9.  

    Trước         Sau