Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "Biên bản tổng kết bầu cử", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Biên bản tổng kết cuộc bầu cử gồm những nội dung gì?

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử gồm những nội dung gì?

(LĐTĐ) Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được lập thành 6 bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động