M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bảo vệ đoàn viên -

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

11:18 | 24/12/2020

(LĐTĐ) Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 và tác động của thiên tai, bão lũ, nhưng các cấp Công đoàn của 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) vẫn không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua và quan tâm chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Lấy chăm lo, bảo vệ đoàn viên làm thước đo hoạt động

12:17 | 03/11/2020

(LĐTĐ) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động là yêu cầu thực tiễn cấp bách của tổ chức Công đoàn trước xu thế hội nhập, Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hoạt động công đoàn có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít thách thức, khó khăn.

Chú trọng nhiệm vụ đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động

13:51 | 06/03/2020

(LĐTĐ) Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các khu công nghiệp, khu chế xuất… Đó là những nội dung được đề cập đến trong Nghị quyết về nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn năm 2020 vừa được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Phát huy vai trò Công đoàn trong bảo vệ người lao động

14:59 | 16/07/2019

(LĐTĐ) Thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động, 6 tháng đầu năm, hệ thống các Trung tâm và Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn đã tư vấn 13.129 vụ cho 36.398 lượt đoàn viên, người lao động; đại diện khởi kiện tại Tòa án 19 vụ tranh chấp lao động cá nhân, 2 vụ tranh chấp lao động tập thể cho 1.019 người lao động, với tổng số tiền bồi thường hơn 1,9 tỷ đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lên tiếng bảo vệ đoàn viên Hoàng Công Lương

17:34 | 29/05/2018

Ngày 28/5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Mai Đức Chính thay mặt tổ chức Công đoàn Việt Nam - đã ký văn bản gửi Tòa án nhân dân TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về việc xét xử khách quan, công bằng đối với bị cáo Hoàng Công Lương.

Cần cụ thể hóa chính sách pháp luật để bảo vệ đoàn viên, người lao động tốt nhất

15:54 | 11/08/2017

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo góp ý kiến Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

    Trước         Sau