M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -

Thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

16:41 | 15/05/2020

(LĐTĐ) Ngày 15/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Trước         Sau