M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bán lẻ hàng hóa -

Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Sức bật trong xây dựng nông thôn mới

13:05 | 05/11/2019

(LĐTĐ) Dù triển khai muộn hơn so với các tỉnh, thành phố khác, nhưng Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng từ khoảng 800 đến 1.000 sản phẩm đạt tiêu chí của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Hiện chương trình đang được các địa phương triển khai, tạo sức bật cho các sản phẩm có lợi thế của từng địa phương.

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2019 ước đạt hơn 403 nghìn tỷ đồng

19:05 | 09/06/2019

(LĐTĐ) Tháng 5/2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng ước tính đạt 403,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng 4 và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 5 tháng đầu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.983,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động dịch vụ có xu hướng tăng trong 7 tháng đầu năm

14:24 | 03/08/2018

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình hoạt động của các dịch vụ trong 7 tháng đầu năm đang phát triển theo xu hướng tích cực thể hiện qua sự tăng trưởng không ngừng của các con số.

    Trước         Sau