Báo Lao động thủ đô - Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "ban hành", chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://laodongthudo.vn/
Bố trí cho người lao động được nghỉ bù

Bố trí cho người lao động được nghỉ bù

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 54/2015 hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao ...
Bộ Y tế ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm

Bộ Y tế ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 44/2015/TT-BYT trong đó quy định cụ thể “Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm”.
Người NLĐ làm việc khai thác than trong hầm lò được nghỉ hưu từ tuổi 50

Người NLĐ làm việc khai thác than trong hầm lò được nghỉ hưu từ tuổi 50

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động