M
28/01/2020 09:05

Sớm đưa Hoài Đức trở thành quận

(LĐTĐ) Hoài Ðức là một huyện ven đô có diện tích đất tự nhiên gần 8.500 ha, bao gồm một thị trấn và 19 xã, với số dân khoảng 270 nghìn người. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, ngay từ năm 2012, huyện Hoài Đức đã tập trung lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch nông thôn mới tại 19 xã, trong đó 11 xã quy hoạch phát triển đô thị, 8 xã thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

som dua hoai duc tro thanh quan Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn
som dua hoai duc tro thanh quan Điểm sáng từ các vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao
som dua hoai duc tro thanh quan Chính quyền huyện Hoài Đức đối thoại với người lao động trên địa bàn

Cùng với đó, huyện cũng rà soát, lập và thực hiện các quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch mạng lưới trường học, quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ, quy hoạch cụm công nghiệp. Nhờ thực hiện tương đối đồng bộ các quy hoạch, năm 2016, toàn bộ các xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới và Hoài Ðức được công nhận huyện nông thôn mới năm 2017. Qua đó, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2018.

som dua hoai duc tro thanh quan
Ông Nguyễn Quang Đức

Phát huy những thành tựu đã đạt được, ngày 18/9/2018, Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4925/QĐ-UBND phê duyệt đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận Hoài Đức vào năm 2020. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thành ủy và đề án được ban hành, huyện Hoài Đức đã tập trung rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị của huyện tạo sự thống nhất triển khai thực hiện đề án từ huyện đến cơ sở.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân huyện, UBND huyện, các phòng, ban ngành; Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND các xã, thị trấn đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch để tổ chức triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ đề án để xây dựng huyện; xã, thị trấn đạt tiêu chí theo quy định.

Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; UBND huyện tổ chức 26 buổi họp giao ban với các phòng, ban ngành huyện và Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND các xã, thị trấn đánh giá kết quả thực hiện, đôn đốc và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thực hiện đề án. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí thành lập quận, thành lập phường vào năm 2020.

som dua hoai duc tro thanh quan

Các phòng cơ quan chuyên môn huyện và các xã, thị trấn đã tích cực rà soát, đề xuất và triển khai thủ tục đầu tư các công trình về giao thông, trường học, y tế, cây xanh, chiếu sáng... để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Nhờ vậy, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất toàn huyện đạt 1,32% (mức yêu cầu thấp hơn bình quân cả nước 6,92%), huyện đang xây dựng kế hoạch phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo.

Có thể nói, những kết quả đạt được hôm nay là nhờ sự đồng thuận của ý Đảng - lòng dân, thể hiện trong việc Đảng bộ, chính quyền huyện Hoài Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đề án xây dựng Hoài Đức lên quận vào năm 2020 với những bước đi phù hợp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, cơ bản đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Công tác luân chuyển cán bộ theo Đề án 02 của Huyện ủy được thực hiện thường xuyên, đi vào nề nếp; việc xét, đề nghị trao tặng Huy hiệu Đảng, cấp thẻ Đảng viên được thực hiện kịp thời chặt chẽ, theo quy định của điều lệ Đảng. Phát triển Đảng viên mới, nhất là ở khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đạt 100% chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới, vượt 40% chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong thời gian tới, Huyện ủy Hoài Đức sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phát triển hạ tầng hoàn thành các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2020 để tăng cường nâng cao các tiêu chí đã đạt và từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu so với yêu cầu của đề án.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án giao thông khung, trục chính, trường học, cây xanh thể thao và các dự án trong đề án, trong danh mục kế hoạch đầu tư công.

Hoài Đức cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đôn đốc nhanh tiến độ các dự án đô thị, thương mại, dịch vụ trên địa bàn gắn việc thu tiền sử dụng đất tạo nguồn thu ổn định, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản cân đối thu chi ngân sách.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý dân cư tại các khu đô thị mới, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các khu đất dịch vụ; đẩy mạnh đào tạo nghề để chuyển đổi cơ cấu lao động, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá Thăng Long - Hà Nội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Huyện cũng sẽ tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng các cụm, điểm công nghiệp theo quy hoạch. Thu hút đầu tư các trung tâm thương mại dịch vụ lớn tại một số vị trí theo quy hoạch, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, giao thông; tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với tiêu chí quận và phường; khuyến khích phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất nông nghiệp giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt các chính sách xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng xã hội; các chương trình, dự án hướng tới giảm nghèo bền vững.

Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực vượt khó, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Đức sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trên con đường xây dựng Hoài Đức trở thành một trong những khu vực đô thị phát triển toàn diện, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hoài Đức trở thành quận của Thủ đô Hà Nội vào năm 2020.

Nguyễn Quang Đức

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức

Nguồn :