M
10:26 | 08/03/2020

Soi kỹ bảng này để biết số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế và người phụ thuộc giúp hàng triệu người giảm số tiền thuế phải đóng mỗi năm.

soi ky bang nay de biet so tien thue thu nhap ca nhan phai nop Tăng mức nộp thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng: Vẫn chưa hợp lý
soi ky bang nay de biet so tien thue thu nhap ca nhan phai nop Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng
soi ky bang nay de biet so tien thue thu nhap ca nhan phai nop

Theo vietnamnet.vn

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/thay-do-i-thue-thu-nha-p-ca-nhan-trie-u-nguo-i-duo-c-gia-m-tie-n-thue-622177.html

Nguồn :