M
28/12/2019 20:52

Sở Y tế Hà Nội kiểm tra an toàn thực phẩm tại quận Ba Đình

(LĐTĐ) Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019.

Minh Khuê

Nguồn :