M
27/09/2020 15:48

Sẽ kiểm tra liên ngành việc đóng kinh phí công đoàn

(LĐTĐ) Trong quá trình đôn đốc thực hiện Luật Công đoàn nếu doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện đóng kinh phí công đoàn thì cơ quan công đoàn phối hợp với cơ quan thuế và cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp vi phạm.

Mức chi bình quân trong năm 2019 cho một đoàn viên công đoàn là 1.200.000 đồng Nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động Duy trì khoản thu kinh phí công đoàn 2% để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025 mà Liên đoàn Lao động và Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa ký kết mới đây là hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí công đoàn.

Theo đó, vào tháng 10 hàng năm, Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã cung cấp danh sách, số kinh phí công đoàn phải nộp của các doanh nghiệp không chấp hành Luật Công đoàn để cơ quan thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra của năm tiếp theo.

Cơ quan thuế sẽ thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế và trích nộp kinh phí công đoàn 2%. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra về thuế, nếu phát hiện người nộp thuế chưa thu, chưa trích và chưa nộp hoặc đã thu, đã trích nhưng chưa nộp kinh phí công đoàn thì đoàn thanh tra, kiểm tra thuế ghi nhận số liệu báo cáo của doanh nghiệp, nhắc nhở người nộp thuế thực hiện thu, trích, nộp kinh phí công đoàn cho cơ quan công đoàn, đồng thời thông báo đến cơ quan công đoàn phối hợp để đôn đốc.

Sẽ kiểm tra liên ngành việc đóng kinh phí công đoàn
Doanh nghiệp không thực hiện nộp kinh phí công đoàn sẽ bị xử lý theo quy định. Ảnh minh họa.

Trong quá trình đôn đốc thực hiện Luật Công đoàn nếu doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện đóng kinh phí công đoàn thì cơ quan công đoàn phối hợp với cơ quan thuế và cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện đóng kinh phí công đoàn của doanh nghiệp vi phạm, đồng thời kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật lao động, pháp luật công đoàn.

Được biết, trong giai đoạn 2015- 2020, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội đã phối hợp với cơ quan thuế đồng cấp thanh kiểm tra 11.237 cuộc; đề nghị cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra 6.037 đơn vị vi phạm đóng kinh phí công đoàn. Qua công tác phối hợp thanh, kiểm tra, đã có 1.158 đơn vị đóng kinh phí công đoàn với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Riêng cơ quan thuế đã thanh, kiểm tra 26.600 đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị và phát hiện 14.990 đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về trích nộp, qua đó truy thu 15,512 tỉ đồng kinh phí công đoàn.

Phạm Diệp

Nguồn :