M
28/01/2020 09:07

Quyết tâm xây dựng huyện kiểu mẫu

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và nhiệm vụ trọng tâm của Huyện ủy, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Đan Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả cao trên tất cả các lĩnh vực.

quyet tam xay dung huyen kieu mau "Tết sum vầy" ấm áp và ý nghĩa trong CNVCLĐ huyện Đan Phượng
quyet tam xay dung huyen kieu mau LĐLĐ huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
quyet tam xay dung huyen kieu mau Đan Phượng, nỗ lực vươn mình

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Năm 2019, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, kinh tế tiếp tục phát triển khá, thu ngân sách đạt và vượt dự toán; Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đón nhận Bằng công nhận 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Về văn hóa – xã hội, Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, Chỉ thị số 22 – CT/HU của Huyện ủy và 2 bộ Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành. Triển khai các mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển du lịch huyện Đan Phượng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án Phát triển điểm đến du lịch Hạ Mỗ giai đoạn 2017 – 2020.

quyet tam xay dung huyen kieu mau
Ông Nguyễn Tất Thắng

Xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy các bộ môn văn hóa thể thao truyền thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2024 và Đề án xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo tiêu chuẩn đô thị giai đoạn 2019 – 2024 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Tổ chức lắp đặt, bàn giao thiết bị họp giao ban trực tuyến cho các xã, thị trấn phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố, huyện. Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện Đan Phượng.

Huyện cũng chú trọng công tác quản lý di tích và lễ hội, như: Hướng dẫn, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội truyền thống đảm bảo vui tươi, lành mạnh, trang trọng, tiết kiệm, không mê tín dị đoan. Tiếp tục triển khai Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa xếp hạng Quốc gia giai đoạn 2018 – 2025”.

Trong hoạt động quản lý, điều hành, công nghệ thông tin luôn được chú trọng. Cụ thể, Huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2019. Tổ chức lắp đặt, bàn giao thiết bị họp giao ban trực tuyến cho các xã, thị trấn phục vụ công tác quản lý, điều hành của Thành phố và huyện. Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện.

Về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Đan Phượng luôn tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tuyên truyền kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và ngày mất của Người.

quyet tam xay dung huyen kieu mau

Kịp thời tổ chức quán triệt các Nghị quyết Trung ương (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII, Kế hoạch 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch 132-KH/HU ngày 22/8/2019 của Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ đạo triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thích tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-CTr/HU với các nội dung, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 và Nghị quyết số 15 của Thành ủy. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong công tác dân vận, hoạt động của hệ thống dân vận có nhiều đổi mới, thiết thực; hướng về cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Trong năm 2020, Huyện ủy Đan Phượng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong đó đề cao việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đan Phượng lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Các giải pháp chủ yếu được đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền bảo đảm khoa học, hiệu quả; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc và định hướng tốt dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Bước sang năm mới 2020, với khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đan Phượng đoàn kết một lòng quyết làm nên những thắng lợi mới.

Nguyễn Tất Thắng

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng

Nguồn :