M
22/01/2020 16:05

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì

Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì có 275 công đoàn cơ sở trực thuộc với 10.967 đoàn viên và 14 công đoàn cơ sở phối quản với trên 3.000 đoàn viên. Năm 2019, công nhân viên chức lao động huyện Thanh Trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố Hà Nội về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.   

quyet tam thuc hien cac nhiem vu trong tam nam 2020 Xúc động Tết Sum vầy của công nhân viên chức lao động huyện Thanh Trì
quyet tam thuc hien cac nhiem vu trong tam nam 2020 Tổng kết hoạt động năm 2019
quyet tam thuc hien cac nhiem vu trong tam nam 2020 Tưng bừng Hội thao Khối trường học huyện Thanh Trì
quyet tam thuc hien cac nhiem vu trong tam nam 2020

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, sự quan tâm phối hợp của các phòng ban liên quan, các cấp Công đoàn huyện đã khắc phục khó khăn, có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với chủ đề công tác năm 2019 như: Phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2019, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”, “Sáng kiến, sáng tạo”; chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền; thi đua; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho công nhân viên chức lao động; đôn đốc các đơn vị trích nộp đoàn phí và kinh phí công đoàn theo quy định; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Cán bộ, công nhân viên chức lao động luôn nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Năm 2020 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Phát huy thành tích đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện uỷ Thanh Trì, Liên đoàn lao động huyện quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Bảo Thoa

Nguồn :