Multimedia
03/02/2022 09:05
Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

03/02/2022 09:05

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, trong 2 năm 2022 và 2023, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô quyết tâm đóng góp ít nhất 130.000 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất - kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn. Để hiểu rõ thêm về mục tiêu và kế hoạch triển khai phong trào thi đua, phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, trong 2 năm 2022 và 2023, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô quyết tâm đóng góp ít nhất 130.000 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất- kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn. Để hiểu rõ thêm về mục tiêu và kế hoạch triển khai phong trào thi đua, phóng viên Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phóng viên: Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là phong trào thi đua mới do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Được biết, LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đã phát động tới các cấp Công đoàn, đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thủ đô hưởng ứng. Đồng chí đánh giá như thế nào về Chương trình này?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn xác định đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay - khi cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép - vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Chúng tôi xác định cán bộ công đoàn phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn nhất và trách nhiệm nhất trong việc triển khai chương trình.

Phải khẳng định rằng, đây là chương trình rất ý nghĩa, trong đó ý nghĩa đầu tiên là đem lại quyền lợi cho chính đoàn viên, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị; tiếp đó là mang lại quyền lợi cho doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Tôi cho rằng, mỗi người cần ý thức rằng, điều quan trọng không phải mỗi sáng kiến đóng góp được bao nhiêu tiền, mà đóng góp gì cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó. Bởi trên thực tế, có công nhân lao động có thể không có trình độ cao về học vấn, nhưng trong quá trình sản xuất họ say mê, họ nảy sinh sáng kiến làm lợi cho công ty giúp giảm bớt quy trình, giảm giá thành sản phẩm, giảm bớt lỗi hỏng của sản phẩm… như vậy đã góp phần đem lại giá trị sản xuất cao hơn, nhờ đó mà thu nhập người lao động tăng lên, việc làm tốt hơn…

Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

Phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt là trong lao động, sản xuất là đòi hỏi từ thực tiễn. Với Thủ đô Hà Nội, hơn 20 năm nay, các cấp Công đoàn Hà Nội đã duy trì, triển khai phong trào phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trong CNVCLĐ. Do đó, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” được xem như cao trào của đợt thi đua. LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng, ban hành Kế hoạch và triển khai phát động thi đua tới các cấp Công đoàn và CNVCLĐ từ 6/1/2022, quyết tâm cùng các cấp Công đoàn cả nước góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu 1 triệu sáng kiến Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra.

Cụ thể, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, trong 2 năm 2022 và 2023, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô phấn đấu đóng góp ít nhất 130.000 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn, trong đó riêng khối doanh nghiệp đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến.

Phóng viên: Để đạt được mục tiêu trên, LĐLĐ Thành phố đã triển khai tới các cơ sở như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Để phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, chúng tôi đã xây dựng Kế hoạch, chi tiết đến từng đối tượng, loại hình doanh nghiệp, đơn vị. Cụ thể:

- Đối với khối doanh nghiệp, Công đoàn tập trung tổ chức tốt phong trào thi đua hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trong CNVCLĐ; phấn đấu 2 năm 2022 và 2023 đội ngũ công nhân lao động Thủ đô khối doanh nghiệp đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

Công đoàn tập trung vận động công nhân lao động trong các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động; đây là những hạt nhân tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và “Năng suất cao, chất lượng tốt” góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, Công đoàn tập trung phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của thành phố Hà Nội và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Thi đua “CNVCLĐ Thủ đô nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Công đoàn vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô và đất nước năm 2022.

Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Đồng thời vận động đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động; nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ, phục vụ và hiệu quả kinh doanh, tích cực sáng tạo, tham mưu thực hiện tốt cơ chế tự chủ, có giải pháp thích ứng trong tình hình mới.

Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công tác; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu năm 2022, tối thiểu 15% đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó có ít nhất 70% sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực…

Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

Phóng viên: Với khí thế đầu Xuân mới, nhằm tạo động lực, tinh thần phấn chấn thi đua trong CNVCLĐ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, tổ chức Công đoàn Thủ đô có giải pháp cụ thể nào không, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Chúng tôi đã phát động phong trào thi đua tới các cơ sở và đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua cho Công đoàn các cấp, đặc biệt là hướng dẫn các công đoàn cơ sở có chương trình, kế hoạch phối hợp với lãnh đạo của đơn vị tổ chức phát động, tuyên truyền tới người lao động để họ hiểu, cùng hưởng ứng, không chỉ được hưởng những quyền lợi về mặt tinh thần, mà còn là lợi ích vật chất cho bản thân.

Công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực phát huy sáng kiến góp phần thúc đẩy sản xuất tốt hơn, năng suất lao động cao hơn, từ đó mang lại lợi nhuận cao hơn, thu nhập tốt hơn cho bản thân mỗi người lao động. Với phong trào thi đua, quan trọng nhất là truyền được nhiệt huyết, tinh thần cho người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là công nhân lao động thấy được sáng kiến xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn, mang lại lợi ích cho bản thân người lao động, doanh nghiệp, đơn vị; cũng từ nhận thức đó, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian để người lao động phấn đấu...

Bên cạnh đó, để tạo động lực cho các phong trào thi đua, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo Công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch sơ, tổng kết, để kịp thời tôn vinh, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu - đây cũng là điều kiện để xét danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô hằng năm.

Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

Phóng viên: Nhân dịp đầu Xuân mới Nhâm Dần, Phó Chủ tịch có nhắn gửi gì tới đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô?

Đồng chí Lê Đình Hùng: Nhân dịp đầu Xuân mới, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, tôi xin chúc gia đình đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô luôn Mạnh khỏe - Bình an - Hạnh phúc. Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Thủ đô phát động ngay từ những ngày đầu trở lại làm việc. Quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2022.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Quyết tâm góp phần hoàn thành mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt khó, phát triển

Nội dung: LAN NGỌC
Thiết kế: ĐỨC HÀ - PHẠM THẮNG