M
20:56 | 13/11/2015

Quyền lợi người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn

Hỏi: Tại công ty tôi, một số lao động chưa muốn tham gia vào tổ chức Công đoàn vì họ cho rằng, vào Công đoàn chưa thấy lợi đâu nhưng trước hết phải đóng đoàn phí, lại mất thời gian họp hành. Xin luật sư cho biết, cần phải hiểu vấn đề này như thế nào? Phạm Thị Ngọc Tú  (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước
Tổ chức công đoàn có bao nhiêu cấp?

Trả lời:

Việc gia nhập tổ chức Công đoàn và ra khỏi Công đoàn là do người lao động tự nguyện, không gò ép, và căn cứ Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, Nghị định số 200/2013/NĐ-CP, thì vào tổ chức Công đoàn, người lao động được các quyền lợi sau:

Quyền lợi cá nhân hợp pháp, chính đáng khi bị vi phạm sẽ được Công đoàn can thiệp bảo vệ. Nếu chỉ có một mình sẽ không có kết quả khi đấu tranh.

Được quyền phản ánh tâm tư, nguyện vọng với Công đoàn để được giúp đỡ giải quyết.

Được học tập, truyền đạt những hiểu biết về lợi ích chính đáng của mọi công dân. Nếu không là đoàn viên sẽ ít có điều kiện, phải tự tìm hiểu.

Được tham gia các hoạt động do tổ chức Công đoàn tổ chức gắn liền với quyền lợi và đời sống của mình. Khi ốm đau, khi có việc hiếu, hỉ được Công đoàn thăm hỏi, động viên, được tham gia, nghỉ ngơi du lịch do Công đoàn tổ chức. Nếu tích cực, công dân ưu tú được Công đoàn giới thiệu để tổ chức cơ sở Đảng xem xét, kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan Đảng (nếu là Đảng viên) của nhà nước và các đoàn thể. 

LS Trịnh Khánh Toàn 
(Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Nguồn :