M
29/07/2017 10:47

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BCT gồm những quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

quy dinh ve hoat dong kiem dinh ky thuat an toan lao dong thuoc tham quyen quan ly cua bo cong thuong 6 tháng đầu năm đạt 3,67 tỷ USD
quy dinh ve hoat dong kiem dinh ky thuat an toan lao dong thuoc tham quyen quan ly cua bo cong thuong Dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn xuống biển Bình Thuận: Xử lý nhiều cán bộ liên quan
quy dinh ve hoat dong kiem dinh ky thuat an toan lao dong thuoc tham quyen quan ly cua bo cong thuong Các tập đoàn lớn của ngành Công Thương... vẫn chờ thoái vốn

Theo Thông tư, 8 đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

quy dinh ve hoat dong kiem dinh ky thuat an toan lao dong thuoc tham quyen quan ly cua bo cong thuong
Tập huấn công tác đảm bảo an toàn lao động. (Ảnh Dân sinh).

Cụ thể: Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định; Tài liệu kỹ thuật về đối tượng kiểm định; Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định; Kiểm định viên; Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và Chứng chỉ kiểm định viên;

Thông tư quy định rõ trách nhiệm của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương); các Sở Công Thương; các Tổ chức kiểm định; tổ chức, cá nhân quản lý, sở hữu, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 35/2009/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về điều kiện hoạt động đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn.

Theo đó, giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ đã cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ đó nhưng không quá ngày 31/8/2018.

Sau khi hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện, chứng chỉ hoặc chậm nhất ngày 31/8/2018, tất cả các tổ chức kiểm định và kiểm định viên phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc chứng chỉ theo quy định tại Thông tư này khi thực hiện kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Đỗ Đạt

Nguồn :