M
11:29 | 22/10/2019

Quốc Oai đổi thay từ nông thôn mới

(LĐTĐ) Sau gần 10 tập trung đầu tư và nỗ lực phấn đấu, huyện Quốc Oai vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phát huy kết quả này, thời gian tới huyện tiếp tục tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đồng thời phấn đấu xây dựng các xã đạt tiêu chuẩn nâng cao.

quoc oai doi thay tu nong thon moi Thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán
quoc oai doi thay tu nong thon moi Gỡ khó trong công tác phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn
quoc oai doi thay tu nong thon moi Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp

Theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Quốc Oai, trước khi bước vào xây dựng nông thôn mới, huyện Quốc Oai đã chỉ đạo dành nguồn lực để xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ đời sống dân sinh như: Đường làng, ngõ xóm và gio thông nội đồng, các công trình điện, đường, trường, trạm ở các xã…

quoc oai doi thay tu nong thon moi
Bộ mặt nông thôn và đời sống của người dân huyện Quốc Oai đã thay đổi nhờ nông thôn mới

Khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới từ năm 2012, qua rà soát ban đầu các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 20 xã đã đạt và cơ bản đạt bình quân 8,6 tiêu chí/xã, sau hơn 6 năm tập trung đầu tư, đến cuối năm 2017 đã có 20/20 xã hoàn thành cơ bản các tiêu chí và được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bám sát Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Đảng ủy, chính quyền huyện Quốc Oai tập trung chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng; cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Sau gần 10 năm cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm việc tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân từng bước được cải thiện.

Theo đó, huyện đã cải tạo, nâng cấp 799,26 km đường giao thông trục xã, liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng; nâng cấp, cải tạo 80 km kênh tưới cấp 3, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 7.993,2 ha; đầu tư cải tạo sửa chữa và xây dựng mới nhiều trường học; thực hiện xây dựng mới 2 trung tâm văn hóa tại các xã; xây dựng và cải tạo, sửa chữa 23 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố xây dựng mới hệ thống truyền thanh không dây tại 20/20 xã.

Xây dựng mới 15 điểm thu gom rác thải và 2 công trình xử lý nước thải, rác thải; cải tạo và xây dựng mới 20 trụ sở xã… Nhiều nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao như: 100% trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, rải nhựa asphalt; 100% đường ngõ xóm trên 2m có điện chiếu sáng; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh… thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 44 triệu đồng/người/năm; đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.

Ngoài ra, các hình thức tổ chức sản xuất được quan tâm chỉ đạo, một số mô hình sản xuất nông nghiệp được đầu tư và đã đạt hiệu quả kinh tế cao góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu văn minh đô thị. Tạo được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trong đó, các đoàn thể nhân dân đã phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia quản lý nhà n­ước, quản lý xã hội. Nhân dân đã tự nguyện hiến đất, góp công, tham gia đóng góp tiền của, vật tư cùng nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi.

quoc oai doi thay tu nong thon moi
Sau bao nỗ lực, huyện Quốc Oai đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Toàn huyện đã có 2.523 hộ gia đình tự nguyện hiến 135.282 m2 đất để Nhà nước làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng phục vụ phát triển sản xuất; đã tham gia cuộc vận động dồn điền đổi thửa với tổng diện tích 3.331,8 ha, tổng số thửa giảm 134.308 thửa, bình quân giảm từ 8,2 thửa/hộ xuống còn 1,6 thửa/hộ; đóng góp trên 142 nghìn ngày công, làm được 13,4km đường giao thông nông thôn và 64,4 km đường nội đồng và 62 km kênh mương.

Người dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, trong đó nhân dân tham gia trồng mới 91 đoạn đường nở hoa ở khu dân cư; 27 đường kiểu mẫu; thực hiện tang văn minh được 1.086/3.561 ca hoả táng, đạt tỷ lệ 43% (tăng 22% so với cuối năm 2013); huy động từ nhân dân thực hiện xã hội hóa trên 27 tỷ đồng giúp đỡ cho hơn 2.000 hộ thoát nghèo bền vững.

Phát huy kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, đồng thời nâng cao hơn nữa các tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới, theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến, thời gian tới huyện sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thực hiện thắng lợi việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường cùng xã hội tích cực hưởng hứng phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", với những việc làm thiết thực và cụ thể góp phần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã...

Đỗ Đạt

Nguồn :