M
14/05/2021 18:33

Quảng Ninh động viên cán bộ, công chức, viên chức đi làm vào ngày nghỉ

(LĐTĐ) Sáng nay (14/5), Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 331-CV/TU về tổ chức làm việc bình thường trong 2 ngày thứ bảy là ngày 15/5 và ngày 22/5.

Về Quảng Ninh tắm “nước của các vị thần” Tỉnh Quảng Ninh chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình OCOP hiệu quả

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần, yêu cầu đòi hỏi “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới, để chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tổ chức làm việc bình thường trong ngày 15/5/2021 (thứ Bảy) và ngày 22/5/2021 (thứ Bảy) để tập trung giải quyết các công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm, triệt để các công việc thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những công việc vượt thẩm quyền giải quyết, đồng thời thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân theo quy định, không để phát sinh phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp phải gương mẫu, đi đầu, nêu gương, làm gương trong thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tuân thủ thực hiện 5K của Bộ Y tế.

Lương Hằng

Nguồn :