M
17:23 | 18/10/2019

Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Sáng nay (18/10), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã quán triệt tới hơn 300 cán bộ công đoàn chủ chốt cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan điểm của Đảng về công tác công đoàn trong tình hình mới.

quan triet quan diem cua dang ve cong tac cong doan trong tinh hinh moi Ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
quan triet quan diem cua dang ve cong tac cong doan trong tinh hinh moi Phát động cuộc vận động ‘nói không với tiêu cực’
quan triet quan diem cua dang ve cong tac cong doan trong tinh hinh moi Tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội

Tại hội nghị tập huấn, bà Trương Thị Mai đã đề cập những văn bản quan trọng của Đảng liên quan đến quan điểm của Đảng về Công đoàn, người lao động, như: Nghị quyết số 20-NQ/TW (2008) về “Tiếp thục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW (2016) “Về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”…

quan triet quan diem cua dang ve cong tac cong doan trong tinh hinh moi
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt quan điểm của Đảng về công tác công đoàn trong tình hình mới. Ảnh: Đ.Hải

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng, Nhà nước và xã hội luôn dành cho tổ chức Công đoàn một vị trí đặc biệt; nhất là khi Việt Nam bước vào xây dựng nền kinh tế thị trường, Công đoàn phải là tổ chức đầu tiên có sự đột phá để bảo vệ người lao động.

Nếu Công đoàn không mạnh thì không đại diện được theo luật pháp để bảo vệ được đoàn viên, người lao động, và như vậy rủi ro của người lao động sẽ lớn. Vì vậy, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh từng cán bộ công đoàn cũng phải mạnh để bảo vệ được quyền lợi của người lao động.

Đề cập đến Nghị quyết số 20-NQ/TW (2008) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, bà Mai nhấn mạnh cần xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân.

quan triet quan diem cua dang ve cong tac cong doan trong tinh hinh moi
Hơn 300 cán bộ công đoàn chủ chốt toàn quốc tham dự Hội nghị tập huấn

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh sự cần thết đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức Công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở…

Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh chức năng đại diện là chức năng rất quan trọng của tổ chức Công đoàn theo pháp luật gồm: Hướng dẫn, tư vấn; đại diện thương lượng, ký kết, giám sát Thỏa ước lao động tập thể; tham gia xây dựng và giám sát vấn đề liên quan đến người lao động; đối thoại với người sử dụng lao động; tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật; tham gia giải quyết tranh chấp lao động; kiến nghị những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích người lao động; khởi kiện tại toà án; tham gia trọng tài lao động, thủ tục phá sản doanh nghiệp; tổ chức và lãnh đạo đình công…

Tại Hội nghị tập huấn, bà Trương Thị Mai cũng nêu những nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW (2010) và Thông báo kết luận số 22-TB/TW (2017) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW về phát triển công đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; các văn bản về quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ của Ban Bí thư: Chỉ thị số 22/CT-TW (2008), Kết luận số 96-KL/TW (2014), Chỉ thị số 37-CT/TW (2019); Nghị quyết số 18-NQ/TW (2017) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"…

B.D

Nguồn :