M
17:50 | 27/11/2018

Quận Hoàng Mai: Cải cách hành chính phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Bằng việc tăng cường tính minh bạch, công khai về nội dung và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của quận Hoàng Mai đã dần đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

quan hoang mai cai cach hanh chinh phat huy hieu qua Lãnh đạo quận Hoàng Mai lắng nghe ý kiến nhân dân
quan hoang mai cai cach hanh chinh phat huy hieu qua Phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng hoạt động

Hoàng Mai là một trong những quận của Hà Nội có tốc độ đô thị hóa cao, tốc độ tăng dân số cơ học nhanh, trong khi hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội còn thiếu đồng bộ. Do đó, các giao dịch hành chính của các tổ chức, cá nhân ngày càng lớn, các vấn đề mới cần giải quyết không ngừng phát sinh.

Chánh Văn phòng UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Công Hiệp chia sẻ: Xác định công khai, minh bạch về nội dung và quy trình giải quyết TTHC, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo cho công tác CCHC, quận Hoàng Mai đã công khai quy trình và tình trạng giải quyết các TTHC đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính để người dân tiện theo dõi. Bên cạnh đó, Bộ phận một cửa tại quận và phường đều có đủ cán bộ đảm bảo tiếp nhận toàn bộ TTHC từ thứ 2 đến thứ 7.

quan hoang mai cai cach hanh chinh phat huy hieu qua
Công tác cải cách hành chính của quận Hoàng Mai dần đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Đến nay, quận Hoàng Mai đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 10 TTHC cấp quận; 13 thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp, hộ tịch tại các phường. Quận cũng đã xây dựng chế độ trách nhiệm giữa Bộ phận một cửa của quận và phường. Nhờ vậy, chỉ trong 2 năm (từ năm 2016 đến năm 2018), quận Hoàng Mai đã giải quyết hơn 440.000 hồ sơ đúng hạn, đạt 99,57%.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, con số này là hơn 94.000 hồ sơ, đạt 99,9%. Theo kết quả của đoàn khảo sát việc thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy về đẩy mạnh CCHC, phường Yên Sở là đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết công khai các TTHC, lấy ý kiến người dân, lập hòm thư góp ý cũng như thường xuyên cập nhật hệ thống quản lý.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, ngay đầu năm 2018, quận Hoàng Mai đã xây dựng một hệ thống gồm 15 quy trình để giải quyết công việc nội bộ của quận, như: Quy trình kê khai tài sản thu nhập hàng năm; đánh giá chấm điểm thực hiện chỉ số CCHC đối với các phòng, ban chuyên môn; kiểm điểm, kỷ luật cán bộ; tổng hợp hồ sơ đánh giá cán bộ hàng tháng… Nhờ xây dựng một quy trình chuẩn cho các công việc nội bộ mà tiến độ giải quyết văn bản, kết quả công việc cũng như trình độ, năng lực của cán bộ được thể hiện rất rõ. Trong đó, công việc có hiệu quả rõ nét nhất nhờ thực hiện theo quy trình này là công tác thi đua khen thưởng và quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị thuộc quận.

Tuy nhiên, theo Chánh Văn phòng UBND quận Hoàng Mai, hiện nay công tác phối hợp, tham mưu, giải quyết các vấn đề có tính chất liên ngành, liên thông giữa các phòng, ban, đơn vị còn hạn chế nhất định, đặc biệt là trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các TTHC liên thông trong lĩnh vực tư pháp tại phường. Vì thế, dẫn tới hiệu quả thực hiện CCHC trong các lĩnh vực này chưa cao, gặp nhiều khó khăn về tiến độ giải quyết thủ tục. Do đó, trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật Bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC quận, phường.

Hoàn thành việc xây dựng cơ chế liên thông trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết các TTHC liên ngành, liên thông thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng đô thị… Đồng thời, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình đô, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường khả năng phối hợp trong giải quyết công việc, từ đó, góp phần xây dựng nền hành chính quận Hoàng Mai ngày một chuyên nghiệp, vì dân phục vụ.

Nguyễn Công

Nguồn :