M
07/04/2020 10:04

Quận Hoàn Kiếm hỗ trợ những trường hợp khó khăn phòng chống dịch Covid -19

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đã làm cho cuộc sống của người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần "tương thân, tương ái", UBND quận Hoàn Kiếm đã tập trung tổ chức rà soát các đối tượng khó khăn để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội trên địa bàn quận.

L. Hằng - M. Quý

Nguồn :